Vítejte

Vítejte na stránkách pro přihlášení na krátkodobý studijní pobyt na VŠB-TUO.

Přihlašování ke studijnímu pobytu na VŠB-TUO probíhá výhradně přes tento portál. Pro podání přihlášky je nutné se nejdříve registrovat. Následně se můžete ke studijnímu pobytu přihlásit. Pokud jste zapomněli heslo, je možné požádat o změnu hesla.

Podání přihlášky je administrováno prostřednictvím tohoto on-line portálu, jiný způsob přihlášení ke studiu nebude akceptován. V rámci přihlašovacího procesu bude vytvořen Váš Learning Agreement, který musíte po jeho validaci Fakultním koordinátorem VŠB-TUO vytisknout a řádně podepsaný vložit do tohoto on-line portálu nebo poslat originál Learning Agreement příslušnému Fakultnímu koordinátorovi (pouze v případě, že je originál Learning Agreement vyžadován Vaší domácí univerzitou). Akceptována je pouze jedna přihláška. Pokud chcete předmět z jiné fakulty, než na kterou podáváte přihlášku, informujte o tom fakultního koordinátora při předání přihlášky k projednání. Fakultní koordinátor má možnost předměty jiné fakulty přidat.

Termíny pro podání přihlášek:

  • 15.5. na zimní semestr a celý akademický rok (30.4. pro studenty ze zemí s vízovou povinností)
  • 30.11. na letní semestr (15.10. pro studenty ze zemí s vízovou povinností)

Informace o krátkodobých studijních programech na VŠB-TUO můžete nalézt na stránkách: https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students. Seznam předmětů nabízených studentům krátkodobých studijních programů je dostupný v menu nebo na adrese: https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/exchange-courses. V případě dotazů ohledně studia na VŠB-TUO kontaktujte příslušného Fakultního koordinátora v menu Contacts.

Informace o možnosti ubytování jsou k dispozici na adrese: https://www.vsb.cz/en/study/study-in-ostrava/accommodation.

Zapomněli jste heslo?

Registrovat se